درباره ما

فروشگاه ایزار پایتخت ، در زیمنه تهیه و تامین ابزار های صنعتی میباشد

174دریل برقی
299بتن کن بنزینی
150تراز لیزری
1100متر لیزری